Termeni şi condiţii

 

Magazinul online www.bohemians.ro este administrat de compania MBA VIVATEX S.R.L. (denumită în continuare Vânzător), înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J8 /3273 /2017, având C.U.I. 38584918, sediul social în Brașov, str. Bld. Alexandru Vlahuță nr. 10, birou E5, corp B, etaj 1, telefon 0799 229 838.

 Vă recomandăm să citiţi acest document cu atenție. Folosind www.bohemians.ro prin plasarea unei comenzi electronice, vizitatorul online (denumit în continuare Cumpărător) își exprimă acordul față de Termenii și Condițiile descrise mai jos (denumite în continuare Contract). Contractul se aplică tuturor vânzărilor de bunuri și servicii prin intermediul www.bohemians.ro și pot fi modificate doar cu acordul scris al ambelor părți.

 Acest Contract poate fi modificat de Vânzător în funcție de evoluția prevederilor legale, fără obligația de a anunța în mod special acest lucru.

  

  1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către MBA VIVATEX S.R.L., prin intermediul magazinului online www.bohemians.ro, către Cumpărător. Astfel, următorii termeni se definesc astfel:

Bunuri și servicii: orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului;

Comanda: document  eletronic prin care cumpărătorul solicită achiziționarea unor bunuri sau servicii prezentate în oferta magazinului online www.bohemians.ro;

Contract: factură fiscală emisă de Vânzător

 

  1. ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI COMENZI

 Prin lansarea unei comenzi (eletronice sau telefonice), prin intermediul magazinului online, www.bohemians.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile (electronic sau telefonic).

 O comandă este compusă din următoarele:

- bunuri sau servicii regăsite în oferta magazinului online menționat mai sus;

- mențiuni clare cu privire la datele de facturare, livrare precum și alte mențiuni speciale;

- specificațiile Cumpărătorului.

Lansarea unei comenzi (electronice sau telefonice) nu presupune confirmarea fermă a comenzii și a contractului. Etapele complete sunt urmatoarele:

 - plasarea unei comenzi – se va genera un număr unic automat pentru fiecare comandă înregistrată;

- preluarea unei comenzi de către un agent de vânzări, în limita programului de lucru afișat pe site la secțiunea contact;

- confirmarea unei comenzi se face după verificarea comenzii și a stocului produselor aflate în comandă.

Această confirmare se face doar de către un agent de vânzări, telefonic sau electronic (e-mail).

Livrarea unei comenzi se face doar după confirmarea telefonica a comenzii și după stabilirea detaliilor de livrare de către agentul de vânzări și de către Cumpărător.

Produsele aflate în oferta magazinului online www.bohemians.ro se pot vinde numai pe baza unei Comenzi. Comanda se va procesa conform pașilor mai sus menționați în timpul programului de lucru al departamentului de vânzări. O comandă neconfirmată nu presupune o rezervare a produselor.

Comenzile vor fi onorate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate în baza de date.

  

  1. PREȚUL ȘI STOCUL PRODUSELOR

Prețurile din comenzi și proforme sunt valabile 3 zile de la data emiterii acestora. Pentru produse care se aduc pe baza de comandă specială, se poate solicita achitarea unui avans de minim 30% din valoarea produsului.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne rezervăm dreptul de a ANULA comenzile ce conțin aceste produse și de a anunța clienții, în cel mai scurt timp, despre eroarea aparută. 

 

  1. GARANȚII

Produsele cumpărăte prin intermediul site-ului www.bohemians.ro beneficiază de garanție, conform prevederilor legale în vigoare (OUG 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 449/2003, cu modificările și completările ulterioare), pentru defecte de fabricație cum ar fi:

- închizătoare și accesorii metalice defecte;

- cusături nerezistente etc.

Termenul de garanție începe din momentul facturării produsului.

 

Garanția nu acoperă daunele provocate de folosirea necorespunzatoare a produsului, neglijența, accidente, contact cu suprafețe abrazive, expunere la temperaturi extreme sau daune provocate prin transport, ori uzura prin folosire, deteriorări asupra materialului (zgârieturi, tăieturi), rezultate din utilizarea obișnuită a produsului, greșeli de întreținere, reparații făcute de persoane neautorizate, depozitare și manipulare incorectă, modificări aduse stării inițiale a produsului, deteriorări termice, chimice, plastice, ca urmare a incendiilor, accidentelor, vibrațiilor, etc.

Totuși, în cazul în care produsul este afectat de asemenea cauze, noi îl putem verifica și putem încerca să rezolvăm problema apărută cu ajutorul atelierelor de croitorie și marochinărie cu care colaborăm. Aceasta doar, în cazul în care problema aparută poate fi remediată.

Pentru toate aceste cazuri, vă rugăm să ne contactați cu întrebări specifice legate de produsul dumneavoastră.

Instrucțiuni de întreţinere:

A se vedea instrucțiunile specifice de întreținere prezente pe eticheta fiecărui produs, în măsura în care există. Altfel, folosiți regulile de bun simț aplicabile curățării și întreținerii articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriilor.

În cazul solicitărilor nejustificate a garanției, Vânzătorul își rezervă dreptul de a obliga Cumpărătorul la plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului și a taxelor de transport corespunzătoare.

Vânzătorul declară pe propria răspundere că produsele comercializate prin magazinul online www.bohemians.ro respectă cerințele referitoare la protecția vieții, sănătății, securității muncii și protecției mediului, în conformitate cu prevederile HG 1022/2002 și HG 457/2003.

  

  1. RETURNAREA PRODUSELOR

Returnarea produselor se supune legilor aflate în vigoare, precum și unei politici proprii de returnare în unele cazuri.

Toate detaliile despre returnare se regăsesc pe pagina dedicată: https://www.bohemians.ro/returnare

 

  1. FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de situație este din cauza unui eveniment de forță majoră. Forța mojoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.